Mistä on kyse Selbst-Satsangeissa?
- Worum geht es bei den Selbst-Satsang?

Pablo: Niissä on kyse parantamisen tietoisuuden kehityksestä ja spontaani-itseparannuksesta Bhakti- ja Raja-joogalla.

Avaamme sprirituellin “tilan”, jossa parannusihme voi tapahtua tai paremmin spontaani parannus.

Wir eröffnen einen spirituellen “Raum”, in dem das Heilungswunder geschehen oder besser spontane Heilung eintreten kann.

Spontaani parannus on parannus, joka tapahtuu itsestään. Ongelmaa ei analysoida, ei anneta diagnooseja eikä terapoida, ei ole kylläkään edes välitön parannusaikomus siinä mielessä, että vapaudutaan sairaudesta, eikä ole uskoa. Duden definoi sanan “spontaani” seuraavasti: “itsestään, ilman havaittavaa olevaa ulkoista syytä, vaikutusta käyntiin lähtenyt”. Tässä mielessä annetaan itseparannuksen tapahtua. Jokin on kuitenkin tarpeellinen. Jonkin pitää panna spontaaniparannus käyntiin: Se on “suhtautuminen jumalalliseen” meissä itsessä. Tätä kutsun “rukoukseksi”. Siinä usko (Jumalaan) ei ole tarpeellinen eikä myöskään tunnustus ihmisten kehittämään uskontoon. Tässä seminaarissa saamme tietää, että parannusrukouksen muoto koostuu ihmisen ylemmän olemuksen ylistyksestä, avuksihuudosta ylimmän julistukselle meissä, lyhyesti sanottuna: jumalallisen meissä itsessä. Silloin tapahtuu Jumalan tunnustus itsestään, ilman pakotettua uskoa: tunnustus uskon sijaan. Vähittäinen spontaani itseparannus on jumalallisen kokemuksen sivuvaikutus meissä itsessä sellaisessa laajuudessa ja syvyydessä, että hetkeksi unohdetaan kaikki inhimilliset rajoitukset. Jokainen ihminen aavistaa, että hän on oikeastaan jotakin “subliimimpaa” (“ylevämpiä” ) kuin se, miksi pidämme itseämme. Tavallisesti uskomme, että olisimme vain ihminen fyysisillä ja psyykkisillä rajoituksilla; eristäytynyt, sairauksille altis olento.

Indem wir (für eine Weile) die Vorstellung von uns selber als Individuum transzendieren und Körper und Mind (den mentalen Aspekt) überschreiten, gelangen wir in Bereich von “Nur Bewußtsein”. Dabei erfahren wir uns als “reines Bewußtsein”. Als solches sind die Auflösung des individuellen Ich und die Integration, die Ausdehnung in den ganzen Kosmos erfahrbar. Als “reines Bewußtsein” erkennen wir uns als unsterbliches Wesen ohne Beschränkung durch Raum, Zeit, Vorstellungen und Verstand. Es ist die Erfahrung des wahren Selbst, des absoluten Seins: Als Bewußtsein ist die Einheit mit Allem möglich, d. h. mit Gott, ohne daß eine von Verstand und Mind entwickelte Vorstellung von Gott nötig wäre. Das Einswerden mit Gott im Zustand des reinen Bewußtseins ist möglich durch eine Kombination von Bhakti- und Raja-Yoga, die wir in diesem Seminar kennenlernen werden. Ich nenne sie: “Selbst-Satsang” bzw. “Selbstheilungs-Satsang”. Die spontane Linderung von Krankheiten und psychischen Leiden ist eine natürliche Folge, eine Nebenwirkung dieser Kontaktaufnahme mit dem wahren Selbst, dem Göttlichen in uns selbst. Heilungswunder sind nicht durch Energieübertragung möglich, sondern durch Hinwendung an unsere höchste Instanz, an das Erhabenste in uns, an das, was wir eigentlich meinen, wenn wir “Gott” sagen. Ablauf des Seminars siehe: www.selbstsatsang.de


- Pablo Andrés.

Weiter