Henkisen Parantumisen Tukeminen

Tervetuloa ItseParannus-Satsangeihin  

Pablo Andrés kanssa

 • Kirjassa "Parantumisihmeistä"   | Parantumisihmeista on esitetty 179 esimerkkiä Spontaani-Parantumisesta kautta Itse-Parannus, harjoitettuna Pablo Andrésin avulla. Nämä ovat vain kirjeitä itseParannus istuntoihin osallistujilta: Nämä ovat kokeellisia tuloksia, ei teorioita tästä kirjasta. Siitä huolimatta, esimerkit puhuvat puolestaan: Ne osoittavat, kuinka tärkeä on tämä hengellinen työ, kuinka tarpeellista sitä on levittää niin monelle ihmiselle kuin mahdollista ja rohkaista tutustumaan samanlaisiin Itse-Parannus -Kokemuksiin. Tässä on joitakin esimerkkejä jotka on otettu satunnaisesti kirjasta...
 • itsesatsang on …
  … parannusrukous. Mutta tämä laji rukousta ei perustu uskonnon uskoihin, vaan itsetuntemukseen. Teknisesti: bhakti- ja raja-joogaan. Ei usko, ei edes ajatus Jumalasta on edellytyksenä. Mutta usko omaan tehtyyn spontaaniin itseparannuskokemukseen – sillä nämä ovat kokeellisia tuloksia – on tärkeä. Sillä tämä on itse asiassa jonkinlainen palaute Jumalalta koskien pyrkimystä luomaan yhteys todelliseen itseen, jumalalliseen.
 • itsesatsangissa …
  … avaamme henkisen „tilan“, jossa parannusihme voi tapahtua tai paremmin spontaani parannus. Probleemaa (niin sanottua sairautta) ei analysoida, ei anneta diagnooseja, ei terapioita, ei ole edes välitöntä aikomusta parantaa siinä mielessä, että vapaudutaan sairaudesta, eikä ole uskoa. Sanakirja Duden definioi sanan „spontaani“ seuraavasti: „itsestään, ilman havaittavissa olevaa ulkoista perustetta, vaikutusta liikkeelle pannut“. Tässä mielessä annetaan itseparannuksen tapahtua. Mutta jokin on tarpeellinen. Jonkin pitää spontaani itseparannus panna liikkeelle: Se on „suuntautuminen jumalalliseen“ meissä itsessämme. Tätä kutsun „rukoukseksi“. Siinä usko (Jumalaan) ei ole tarpeellinen, ei myöskään ihmisten kehittämän uskonnon tunnustus.
  Itsesatsangeissa samme tietää, että parannusrukouksen muoto koostuu subliimimman ihmisen essenssin kiitokesta, kutsusta subliimeimman manifestaatiolle meissä, lyhyesti sanottuna: jumalallisen (manifestaatiolle) meissä itsessämme. Silloin Jumalan tunnistus tapahtuu itsestään, ilman pakotettua uskoa: tunnistus uskon sijaan.
  Vähitellen tapahtuva spontaani itseparannus on jumallisen kokemuksen sivuvaikutus meissä itsessämme sellaisessa laajuudessa ja syvyydessä, että hetkeksi kaikki inhimilliset rajoitukset unohtuvat. Jokainen ihminen aavistaa, että hän on oikeastaan jokin „subliimimpi“ kuin se, minä pidämme itseämme. Tavallisesti uskomme, että olisimme vai ihminen fyysisine ja psyykkisine rajoituksineen, eristetty, sairauksille altis olento. Ylittämällä (hetkeksi) käsityksen meistä itsestämme yksilönä ja ruumiin ja hengen (mentaalisen aspektin) pääsemme „vain-tietoisuuden“ alueelle. Sellaisena ovat yksilöllisen minän hajottaminen ja integraatio, laajentuminen koko kosmokseen koettavissa. „Puhtaana tietoisuutena“ tunnistamme itseämme kuolemattomana olentona ilman rajoitusta tilaan, aikaan, käsityksiin ja järkeen.
  Se on toden itsen kokemus, absoluuttisen olon: Tietoisuutena ykseys Kaiken kanssa on mahdollista, ts. Jumalan kanssa, ilman että järjen ja hengen kehittämä käsitys Jumalasta olisi tarpeellinen. Yhtyminen Jumalaan puhtaan tietoisuuden olotilassa on mahdollista bhakti- ja raja-joogan yhdistelmällä, jonka opimme tuntemaan tässä seminaarissa. Kutsun niitä „itsesatsangeiksi“ ja „itseparannus-satsangiksi“
  Sairauksien ja psyykkisten kärsimysten spontaani lieventäminen on tämän yhteydenoton todelliseen itseen, jumalalliseen meissä itsessämme luonnollinen seuraus, sivuvaikutus. Parannusihmeet eivät ole energiasiirrolla mahdollisia, vaan kääntymisellä korkeimpaan instanssiimme, subliimiimme meissä, siihen, mitä oikeastaan tarkoitamme, kun sanomme „Jumala“
  Pablo Andrés
Pablo's vision

Parantumisihmeistä Itse-Satsangin avulla

Development of a healing-consciousness my means of Bhakti-Yoga and Raja-Yoga with Pablo Andrés

Toivotamme tervetulleeksi parannusta etsiviä erittyisesti kun heillä on syöpää, diabetesta, pelkoja/angstia tai kun he ovat sokeita, sekä ihmisiä heidän henkisellä tiellä jotka ovat kiinnostuneita omasta henkisestä kehityksestä ja he jotka etsivät jumalallisen-rakkauden.

In the new book of Pablo: "Heilungswunder durch Selbstsatsang"
|  " Miracles of Healing through Selfsatsang "   | Cover Healingmiracles Fallbeispiele spontaner Heilungen dank Entwicklung eines Heilungs- Bewußtseins durch Gebet.CREDO   |
CREDO Monet tuntevat ja arvostavat Pabloa henkisen parantumisen tukijana, jonka avulla he voivat kokea parantumista ja henkistä kehitystä. Ja se, joka on kokenut hänen parantumis-satsangeja, kysyy jossain vaiheessa itseltään, mitäköhän mahtaa olla kaiken perustalla, mitä itse parantumisen tukija mahtaa kokea — mitä tarkoittaa olla henkisen parantumisen tukija.
Sen vastauksen Pablo antaa tässä ohuessa kirjasessa, joka ilmestyy saksaksi ja suomeksi. Osoitettuna itse, joka on itse henkisen parantumisen tukijaksi tulemisen tiellä ja jonka kanssa lukijat voivat samastua, selittää Pablo hänen Credossaan henkisen parantumisen tukemisen perusteet neljässä kappaleessa, jossa kussakin 108 lausuntoa muistuttaen sutria.
Kuten jokaisessa Credossa, tieto on vain näiden lausuntojen pienenpieni näkökulma, verrattavissa siitepölyyn syvän järven pinnassa. Se, joka suostuu vastaanottamaan näiden lauseiden luomis-runollisen kielen, meditoi niitä ja ottaa ne sisinpäänsä, löytää niistä monen tasoista viisautta, kauneutta ja totuutta.
Tällä tavoin haluaa ehkä lukea vain yksi tai kaksi lausuntoa päivittäin, mutta huomaa siinä, että niiden koko runsaus paljastuu vain näin vähitellen avautuneelle tietoisuudelle.

(Spirituelle) Heilung ist die Verbindung mit dem Göttlichen in uns

Tervehtyminen = parantaminen + (sairauksien) käsitteleminen

(sairauksien) käsitteleminen = joka menetelmä, joka palvelee sitä, että sairauksien (analyysilla ja taistelemalla) annetaan kadota

parantaminen = häiriintyneen kosmisen harmonian palauttaminen, jonka sopusoinnun häiritseminen on aiheuttanut sairauden (spirituelli) parantaminen on yhteys jumalalliseen meissä

Tervetuloa itseparannus-satsangeihin

Minulla on visio: spontaani paraneminen rukouksen kautta. Tiedän, että tämä on mahdollista, koska olen kokenut parantumisen ihmeitä usein aiemmin... aiemmissa elämissä, joissa olin munkki tai toisinaan nunna. Nämä tapahtuivat eri kulttuureissa, eri maissa ja eri aikakausina.

Nykyään, modernissa ajassa, yritän jatkaa sitä, mitä olin aloittanut noissa aikaisemmissa elämissä, mutta nyt uskonnon raamien ulkopuolella. Vielä nykyäänkin pidän itseäni munkkina: jonakin, joka elää rukoukselle ja rukouksen energialla - mutta nyt ilman uskoa mihinkään uskontoon tai käsitystä jumalasta.
Koulutukseltani olen tässä elämässä fyysikko, joka on opiskellut eri yliopistoissa ja johtavissa teoreettisen fysiikan tutkimuslaitoksissa. Tämä ei vastaa uskontojen uskomuksia ja dogmeja. Joskus sanon, että jos minulla olisi nykyään uskonto, se olisi fysiikka. Fyysikko uskoo vain kokeellisia tuloksia. Hän ei usko edes omia teorioitaan, joita kehittää tai ajattelee, ennen kuin on saanut kokeellisia vahvistuksia.Nykyään voin jo puhua yleisölle ”spontaanista parantumisesta”, koska olen kerännyt valtavan määrän todisteita parantumisista, jotka tapahtuvat itsestään.

Muistettakoon tässä yhteydessä sanan ”spontaani” merkitys. Se on kaunis sana, joka on latinalaisperäinen ja tarkoittaa ”jotain, joka tapahtuu itsestään”, ilman tarvetta puuttua asiaan, jotta se voisi tapahtua. Meillä on luonnossa monia esimerkkejä tällaisista ilmiöistä kuten sade, tuuli, kevään tulo, auringonnousu, sikiön kehittyminen raskauden aikana - ja korostan sanaa ”parantuminen”, joka myös kuuluu tähän luetteloon. Tämä tarkoittaa, että ”parantuminen” voi myös tapahtua ilman rohtojen, lääkkeiden, terapioiden tai kirurgin apua. Tarkoitan, että aikojen kuluessa olemme unohtaneet , että ”parantuminen” voi olla spontaani prosessi, jotain, mikä tapahtuu itsestään. Yksilön todellinen ”Itse” on ”Jumala” ilmentyen yksilön sisimmässä ytimessä.

Kun tämä spontaani parantumisprosessi etenee hyvin nopeasti, me kutsumme sitä ”ihmeparantumiseksi”. Olen ollut todistamassa useita tällaisia ihmeparantumisia edellisissä elämissä. Mutta nykyaika on erilainen ja siksi olen kehittänyt uuden lähestymistavan tähän vanhaan aiheeseen. Teen sen teoreettisen fyysikon näkökulmasta. Sellaisenaan, kuten sanoin, en usko uskontoihin tai Jumalaan. Siitä huolimatta käytän tätä sanaa joskus (kuten juuri tässä edellä tein. Teen tämän, koska minulla on tilaisuus kertoa heti, mitä tarkoitan tällä sanalla: Minun mielestäni ”Jumala” on puhtaan tietoisuuden tila ja ominaista sille on kaiken läpäisevä absoluuttinen rakkaus. Hänestä voi sanoa, että hän on kaikkitietävä, kaikkialla läsnä oleva, kaikkivoipa ja monia muita ominaisuuksia, joita emme voi ilmaista sanoin.

Kaikilla elävillä olennoilla on tietoisuus. Ihmisellä on kyky tulla tietoiseksi omasta tajunnastaan - ja laajentaa sitä - jopa siinä määrin, että hän voi sulautua Jumalaan, jos hän laajentaa tietoisuuttaan niin paljon, että kadottaa (psykologisen) itsensä tullakseen Yhdeksi todellisen Itsensä kanssa. Tämän tietoisuuden laajenemisprosessin aikana paraneminen tapahtuu spontaanisti.

Henkilökohtaisesti tässä elämässä en ole enää niinkään kiinnostunut ”parantamisesta”, vaan tietoisuuden laajentamisesta. Mielestäni paraneminen on pelkkä sivuvaikutus tärkeämmässä tapahtumassa, joka on menemistä yhä lähemmäksi Jumalaa, kohti puhtaan tietoisuuden tilaa.

Tietoisuuden laajeneminen on tärkeimpiä tapahtumia henkistä kehitystä ajatellen.
Me olemme nyt - juuri nyt - tässä elämässä, näinä erittäin merkittävinä vuosina, hyvin kiihtyvässä henkisen kehityksen prosessissa. Hyvin harvoin aiemmin on ihmiskunnalla ollut niin suuri kosmisten voimien tuki henkiselle kehittymiselle ja tietoisuuden laajenemiselle kuin näinä vuosina maan päällä. Joten voit ymmärtää, miksi olen päättänyt luopua urastani fyysikkona. Tämä elämä (ja sama pätee sinuun) on tärkein kaikista elämistä. Joten haluamme hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla tämän hyvin rajoitetun elämämme ajan.

Koska luovuin fyysikonurastani, olen vapaa nykyään voidakseni tulla kertomaan teille: ”Tervetuloa itseparannus-satsangeihin”.

Jumala siunatkoon ”Spontaani-paranemista” Suomessa!

Pablo Andrés
Self.Satsang@gmail.com

Flag Counter